Nội quy cửa hàng

Quy định hàng hoá, dịch vụ kinh doanh tại cửa hàng
►►Hàng hoá tại cửa hàng phải phù hơp với các mặt hàng đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh và không kinh doanh mặt hàng vi phạm quy định của pháp luật.
►►Không kinh doanh hàng nhái, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc.

Quy định đối với khách hàng
►►Khách hàng phải ăn mặc gọn gàn, hoà nhã trong giao tiếp ứng xử với người.
►►Người đang mắc bệnh lây nhiễm nhưng không sử dụng các biện pháp phòng chống lây lan và người có ý định vào gây mất trật tự cửa hàng hoặc quấy rối sẽ không được phép vào cửa hàng.

Quy định đối với người thi hành công vụ
►►Cán bộ nhân viên cơ quan nhà nước vào cửa hàng để thi hành nhiệm vụ phải thông báo, xuất trình các giấy tờ liên quan đến việc thi hành nhiệm vụ với người có thẩm quyền ở cửa hàng.

Quy định đối với cán bộ nhân viên cửa hàng
►►Thực hiện đúng trách nhiệm, có tác phong đúng mực, thái độ hoà nhã.
►►Hướng dẫn tận tình, tư vấn tận tâm.