Hiển thị một kết quả duy nhất

5,550,000
6,250,000
9,500,000
10,400,000
16,400,000
12,200,000